Home > News > Zagovor doktorata: Urška Jelerčič, Mehanični modeli celičnih organelov

Zagovor doktorata: Urška Jelerčič, Mehanični modeli celičnih organelov

Date: 14. 4. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v torek, 19. 4. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Urška JELERČIČ, univ. dipl. fiz., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Mehanični modeli celičnih organelov«  oziroma »Mechanical models of cell organelles« v torek, 19. 4. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

  Komisija:

  • red. prof. dr. Boštjan Golob (prodekan),
  • prof. dr. Nir Gov (Weizmann Institute of Science, Izrael),
  • izr. prof. dr. Igor Poberaj,
  • red. prof. dr. Rudolf Podgornik in 
  • izr. prof. dr. Primož Ziherl (mentor).