Home > News > Zagovor magisterija: Hana Majaron, Anizotropna difuzija kroglic v feromagnetnem tekočem kristalu

Zagovor magisterija: Hana Majaron, Anizotropna difuzija kroglic v feromagnetnem tekočem kristalu

Date: 19. 4. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 22. aprila 2016 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Hana MAJARON, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Anizotropna difuzija kroglic v feromagnetnem tekočem kristalu« v petek, 22. 4. 2016 ob 10.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen, 
  • prof. dr. Marko Zgonik,
  • doc. dr. Miha Ravnik,
  • doc. dr. Alenka Mertelj (mentorica) in
  • dr. Mojca Vilfan (somentorica).