Home > News > Zagovor doktorata: Ambrož Kregar, Kvantna stanja naboja in spina ter njihovo upravljanje v nanosistemih s sklopitvijo spin-tir

Zagovor doktorata: Ambrož Kregar, Kvantna stanja naboja in spina ter njihovo upravljanje v nanosistemih s sklopitvijo spin-tir

Date: 20. 4. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v četrtek, 21. 4. 2016 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Ambrož KREGAR, univ. dipl. fiz., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Kvantna stanja naboja in spina ter njihovo upravljanje v nanosistemih s sklopitvijo spin-tir« oziroma »Quantum charge-spin states and their manipulation in nanosystems with spin-orbit interaction« v četrtek, 21. 4. 2016 ob 11.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

 Komisija:

  • red. prof. dr. Petar Pavešić (dekan),
  • red. prof. dr. Denis Arčon,
  • prof. dr. John Jefferson (University of Lancaster, Velika Britanija),
  • red. prof. dr. Anton Ramšak (mentor) in
  • doc. dr. Tomaž Rejec.