Home > News > Zagovor magisterija: Vanja Sandrin, Uporaba 18 F-FDG PET/CT za ugotavljanje odziva na zdravljenje

Zagovor magisterija: Vanja Sandrin, Uporaba 18 F-FDG PET/CT za ugotavljanje odziva na zdravljenje

Date: 3. 5. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 5. 5. 2016 ob 9.15 uri v Kuščerjevem seminarju (414/4) na Jadranski 19.
Vanja SANDRIN, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Uporaba 18 F-FDG PET/CT za ugotavljanje odziva na zdravljenje« na programu Medicinska fizika 2. st.  v četrtek,  5. 5. 2016 ob 9.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen, 
  • prof. dr. Simon Širca,
  • prof. dr. Borut Paul Kerševan,
  • prof. dr. Robert Jeraj (mentor),
  • prof. dr. Primož Strojan, dr. med. (somentor) in
  • dr. Urban Simončič (somentor).