Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabrina Vatovec, Perronov izrek za pozitivne matrike

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sabrina Vatovec, Perronov izrek za pozitivne matrike

Date: 11. 5. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 18. 5. 2016, ob 10.15 uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.


Sabrina VATOVEC, absolventka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Perronov izrek za pozitivne matrike« v sredo, 18. 5. 2016, ob 10.15 uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž (FGG UL; mentorica).