Home > News > Zagovor doktorata: Ana Varlec, Električne, optične in strukturne lastnosti nanomaterialov na osnovi molibdena in njihovih polimernih kompozitov

Zagovor doktorata: Ana Varlec, Električne, optične in strukturne lastnosti nanomaterialov na osnovi molibdena in njihovih polimernih kompozitov

Date: 26. 5. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v torek, 31. 5. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Ana VARLEC, univ. dipl. fiz., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Električne, optične in strukturne lastnosti nanomaterialov na osnovi molibdena in njihovih polimernih kompozitov« oz»Electrical, optical and structural properties of molybdenum based nanostructures and their polymer composites« v torek, 31. 5. 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Boštjan Golob (prodekan),
  • red. prof. dr. Janez Bonča,
  • red. prof. dr. Dragan Mihailović in
  • red. prof. dr. Maja Remškar.