Home > News > Zagovor diplome: Erna Jurca Batagelj, Avtomorfizmi ravninskih krivulj četrte stopnje

Zagovor diplome: Erna Jurca Batagelj, Avtomorfizmi ravninskih krivulj četrte stopnje

Date: 27. 5. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: četrtek, 9. 6. 2016, ob 9. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje. Zagovor diplome: petek, 10. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

 

Erna JURCA BATAGELJ, absolventka pedagoške matematike, bo opravljala diplomski izpit v četrtek,  9. 6. 2016, ob 9. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje, diplomsko delo z naslovom »Avtomorfizmi ravninskih krivulj četrte stopnje« pa bo zagovarjala v petek, 10. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici P.01 na Jadranski 21/pritličje.

  K o m i s i j a :

  • doc. dr. Anita Buckley (mentorica),
  • prof. dr. David Dolžan,
  • doc. dr. Damjan Kobal.