Home > News > Zagovor magisterija: Gregor Senica, Hilbertova transformacija in robne diferencialne relacije za holomorfne funkcije na enotskem disku

Zagovor magisterija: Gregor Senica, Hilbertova transformacija in robne diferencialne relacije za holomorfne funkcije na enotskem disku

Date: 30. 5. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 15. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 16. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Gregor SENICA, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v sredo,
15. 6. 2016,
ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Hilbertova transformacija in robne diferencialne relacije za holomorfne funkcije na enotskem disku« pa bo zagovarjal v četrtek, 16. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe (mentor),
  • prof. dr. Primož Moravec,
  • prof. dr. Janez Mrčun.