Home > News > Zagovor magisterija: Erik Novak, Nenegativna matrična faktorizacija

Zagovor magisterija: Erik Novak, Nenegativna matrična faktorizacija

Date: 2. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 15. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 16. 6. 2016, ob 8. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Erik NOVAK, absolvent enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika, bo opravljal magistrski izpit v sredo, 15. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Nenegativna matrična faktorizacija« pa bo zagovarjal v četrtek, 16. 6. 2016, ob 8. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • prof. dr. Boris Lavrič,
  • asist. dr. Andrej Muhič (somentor),
  • prof. dr. Bor Plestenjak (mentor),
  • doc. dr. Aleš Vavpetič.