Home > News > Zagovor diplome: Valerija Kac, Razvoj podatkovne baze za veterinarsko ambulanto

Zagovor diplome: Valerija Kac, Razvoj podatkovne baze za veterinarsko ambulanto

Date: 2. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 16. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Valerija KAC, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Razvoj podatkovne baze za veterinarsko ambulanto« v  četrtek,  16. 6. 2016,  ob  10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

  K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • doc. dr. Matija Pretnar (mentor),
  • prof. dr. Emil Žagar.