Home > News > Zagovor magisterija: Sabina Plemenitaš, Tablice smrtnosti v odvisnosti od razredov tveganja pri življenjskih zavarovanjih

Zagovor magisterija: Sabina Plemenitaš, Tablice smrtnosti v odvisnosti od razredov tveganja pri življenjskih zavarovanjih

Date: 7. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 20. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Sabina PLEMENITAŠ, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Tablice smrtnosti v odvisnosti od razredov tveganja pri življenjskih zavarovanjih« v ponedeljek, 20. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • mag. Irena Prelog (NLB Vita d.d.; somentorica),
  • doc. dr. Dejan Velušček.