Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Matic Kožuh, Kellyjev model optimalnega investiranja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Matic Kožuh, Kellyjev model optimalnega investiranja

Date: 16. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 21. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Matic KOŽUH, absolvent študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Kellyjev model optimalnega investiranja« v torek, 21. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Damjan Škulj (UL FDV; mentor).