Home > News > Zagovor magisterija: Žiga Sedovnik, Pregled strategij statistične arbitraže

Zagovor magisterija: Žiga Sedovnik, Pregled strategij statistične arbitraže

Date: 15. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V sredo, 22. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Žiga SEDOVNIK, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Pregled strategij statistične arbitraže« v sredo, 22. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • dr. Boris Cergol (Ektimo d.o.o.; somentor),
  • prof. dr. Matjaž Omladič (mentor),
  • prof. dr. Primož Potočnik.