Home > News > Zagovor diplome: Blaž Medja, Oblikovanje črk s programom Postscript

Zagovor diplome: Blaž Medja, Oblikovanje črk s programom Postscript

Date: 15. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 20. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Blaž MEDJA, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Oblikovanje črk s programom Postscript« v ponedeljek,  20. 6. 2016,  ob  10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Pino Koc,
  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • prof. dr. Emil Žagar (mentor).