Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Škvarč, Mešanje raztopin

Zagovor dela diplomskega seminarja: Špela Škvarč, Mešanje raztopin

Date: 16. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 22. 6. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Špela ŠKVARČ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Mešanje raztopin« v sredo, 22. 6. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe (mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Sašo Strle.