Home > News > Zagovor magisterija: Špela Kern, Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom

Zagovor magisterija: Špela Kern, Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom

Date: 17. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 21. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Špela KERN, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Ocenjevanje izgube ob neplačilu z odločitvenim drevesom« v torek, 21. 6. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • doc. dr. Dejan Velušček.