Home > News > Zagovor magisterija: Blaž Sovdat, Tekstovno rudarjenje s homologijo« oziroma »Text Mining via Homology

Zagovor magisterija: Blaž Sovdat, Tekstovno rudarjenje s homologijo« oziroma »Text Mining via Homology

Date: 16. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 24. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Blaž SOVDAT, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Tekstovno rudarjenje s homologijo« oziroma »Text Mining via Homology« v petek, 24. 6. 2016, ob  10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sergio Cabello Justo (somentor),
  • prof. dr. Neža Mramor Kosta (UL FRI),
  • prof. dr. Jaka Smrekar,
  • doc. dr. Primož Škraba (IJS; mentor).