Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Irena Ravnikar, Ekonomska in okoljska upravičenost investicije v TEŠ6

Zagovor dela diplomskega seminarja: Irena Ravnikar, Ekonomska in okoljska upravičenost investicije v TEŠ6

Date: 17. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 22. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Irena RAVNIKAR, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Ekonomska in okoljska upravičenost investicije v TEŠ6« v sredo, 22. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Simon Čadež (UL EF; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.