Home > News > Zagovor diplome: Tanja Plavec, Računalniška tomografija

Zagovor diplome: Tanja Plavec, Računalniška tomografija

Date: 17. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 21. 6. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 22. 6. 2016, ob 14.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.


Tanja PLAVEC (roj. Jerković), absolventka uporabne matematike, bo opravljala diplomski izpit v torek, 21. 6. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Računalniška tomografija« pa bo zagovarjala v sredo, 22. 6. 2016, ob 14.15 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • asist. dr. Jure Kališnik (somentor),
  • prof. dr. Primož Potočnik (mentor),
  • doc. dr. Arjana Žitnik.