Home > News > Zagovor magisterija: Tina Volčanšek, Perron-Frobeniusov izrek in razvrščanje nogometnih ekip

Zagovor magisterija: Tina Volčanšek, Perron-Frobeniusov izrek in razvrščanje nogometnih ekip

Date: 24. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 27. 6. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Tina VOLČANŠEK, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Perron-Frobeniusov izrek in razvrščanje nogometnih ekip« v ponedeljek, 27. 6. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Marko Kandić,
  • doc. dr. Ganna Kudryavtseva (UL FGG; mentorica).