Home > News > Zagovor diplomskega dela: Mitja Centrih, Optimizacija hladilnega sistema elektrolize vode za bogatenje tritija

Zagovor diplomskega dela: Mitja Centrih, Optimizacija hladilnega sistema elektrolize vode za bogatenje tritija

Date: 20. 6. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v sredo, 22. junija 2016 ob 10. uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19
Mitja CENTRIH  študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom  Optimizacija hladilnega sistema elektrolize vode za bogatenje tritija  v  sredo, 22. junija 2016 ob 10. uri v predavalnici F-6 na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Žiga Šmit,
  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • izr. prof. dr. Marko Žnidarič,
  • doc. dr. Matej Lipoglavšek (mentor) in
  • dr. Jasmina Kožar Logar (somentorica).