Home > News > Zagovor diplome: Barbara Robavs, Numerično računanje kvadratnega korena

Zagovor diplome: Barbara Robavs, Numerično računanje kvadratnega korena

Date: 21. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 29. 6. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Barbara ROBAVS, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Numerično računanje kvadratnega korena« v sredo, 29. 6. 2015, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Emil Žagar (mentor).