Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Janja Trogar, Ginijev koeficient

Zagovor dela diplomskega seminarja: Janja Trogar, Ginijev koeficient

Date: 21. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 30. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Janja TROGAR, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Ginijev koeficient« v četrtek, 30. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Matjaž Konvalinka,
  • prof. dr. Sandi Klavžar.