Home > News > Zagovor magisterija: Klemen Kelih, Analiza aktivnosti študentov pri izvajanju testnih projektov

Zagovor magisterija: Klemen Kelih, Analiza aktivnosti študentov pri izvajanju testnih projektov

Date: 23. 6. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 27. junija 2016, ob 12.uri v F7 na Jadranski 19.
Klemen KELIH, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Analiza aktivnosti študentov pri izvajanju testnih projektov« na programu Pedagoška fizika 2. st.  v ponedeljek,  27. 6. 2016 ob 12.00 uri v F7 na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Irena Drevenšek Olenik,
  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Dušan Ponikvar,
  • prof. dr. Gorazd Planinšič, (mentor)
  • prof. dr. Eugenia Etkina (somentorica).