Home > News > Zagovor doktorata: Blaž Mikuž, Modeliranje turbulentnega toka v gorivnem svežnju tlačnovodnega jedrskega reaktorja

Zagovor doktorata: Blaž Mikuž, Modeliranje turbulentnega toka v gorivnem svežnju tlačnovodnega jedrskega reaktorja

Date: 23. 6. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v ponedeljek, 27. 6. 2016 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Blaž MIKUŽ, univ. dipl. fiz., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Modeliranje turbulentnega toka v gorivnem svežnju tlačnovodnega jedrskega reaktorja« oziroma »Modelling of turbulent flow in a fuel assembly of pressurized water reactor« v ponedeljek, 27. 6. 2016 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

 Komisija:

  • red. prof. dr. Petar Pavešić (dekan),
  • viš. znan. sod. Boštjan Končar (IJS),
  • red. prof. dr. Iztok Tiselj (mentor) in
  • izr. prof. dr. Primož Ziherl.