Home > News > Zagovor magisterija: Joško Knez, Zasnova avtomatskega meteorološkega merilnega sistema glede na zahteve uporabnikov meteoroloških podatkov z uporabo metode razvoja funkcij kakovosti

Zagovor magisterija: Joško Knez, Zasnova avtomatskega meteorološkega merilnega sistema glede na zahteve uporabnikov meteoroloških podatkov z uporabo metode razvoja funkcij kakovosti

Date: 24. 6. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 30. junija 2016, ob 10. uri v predavalnici F-2 (I. nadstr.) na Jadranski 19.
Joško KNEZ, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom Zasnova avtomatskega meteorološkega merilnega sistema glede na zahteve uporabnikov meteoroloških podatkov z uporabo metode razvoja funkcij kakovosti, ki ga je pripravil na magistrskem študijskem programu Varstvo okolja v četrtek, 30.junija 2016, ob 10. uri v predavalnici F-2 (I. nadstr.) na Jadranski 19. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Jože Rakovec,
  • prof. dr. Mitja Brilly,
  • prof. dr. Janko Drnovšek (mentor) in 
  • prof. dr. Andrej Likar (somentor).