Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Simon Wltavsky, Testiranje Poissonove porazdelitve

Zagovor dela diplomskega seminarja: Simon Wltavsky, Testiranje Poissonove porazdelitve

Date: 24. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 28. 6. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Simon WLTAVSKY, absolvent  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Testiranje Poissonove porazdelitve« v torek, 28. 6. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Jaka Smrekar (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.