Home > News > Zagovor magisterija: Emil Polajnar, Uporaba kanonične korelacijske analize z omejitvami

Zagovor magisterija: Emil Polajnar, Uporaba kanonične korelacijske analize z omejitvami

Date: 24. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V četrtek, 30. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Emil POLAJNAR, absolvent magistrskega študijskega programa Statistika - Matematična statistika (prejšnji program), bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Uporaba kanonične korelacijske analize z omejitvami« v četrtek, 30. 6. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Damjana Kokol-Bukovšek (UL EF),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Matjaž Omladič (IJS; mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. John Shawe - Taylor (University College London, Anglija).