Home > News > Zagovor diplome: Barbara Strniša, Planiranje delovne iteracije po paradigmi ekstremnega programiranja z linearnim celoštevilskim programom

Zagovor diplome: Barbara Strniša, Planiranje delovne iteracije po paradigmi ekstremnega programiranja z linearnim celoštevilskim programom

Date: 27. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 5. 7. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Barbara STRNIŠA, študentka 4. letnika uporabne matematike, bo opravljala diplomski izpit v ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Planiranje delovne iteracije po paradigmi ekstremnega programiranja z linearnim celoštevilskim programom« pa bo zagovarjala v torek, 5. 7. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sergio Cabello Justo (mentor),
  • Andrej Kline (msg life odateam d.o.o.; somentor),
  • prof. dr. Bor Plestenjak,
  • prof. dr. Pavle Saksida.