Home > News > Zagovor magisterija: Alenka Verša, Testi praštevilskosti v kriptografiji

Zagovor magisterija: Alenka Verša, Testi praštevilskosti v kriptografiji

Date: 27. 6. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: torek, 5. 7. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Alenka VERŠA, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljala magistrski izpit v ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Testi praštevilskosti v kriptografiji« pa bo zagovarjala v torek, 5. 7. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janko Bračič (UL NTF; somentor),
  • prof. dr. Sergio Cabello Justo,
  • prof. dr. Aleksandar Jurišić (UL FRI; mentor),
  • prof. dr. Bojan Magajna.