Home > News > Zagovor doktorata: Nataša Adžić, Raznolikost in fenomenologija elektrostatičnih interakcij v fiziki proteinov

Zagovor doktorata: Nataša Adžić, Raznolikost in fenomenologija elektrostatičnih interakcij v fiziki proteinov

Date: 28. 6. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v petek, 1. 7. 2016 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Nataša Adžić, bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Raznolikost in fenomenologija elektrostatičnih interakcij v fiziki proteinov« oz»Varieties and phenomenology of electrostatic interaction in protein physics« v petek, 1. 7. 2016 ob 11.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Boštjan Golob (prodekan)
  • prof. dr. Ali Naji (IPM Iran)
  • red. prof. dr. Igor Muševič
  • red. prof. dr. Rudolf Podgornik (mentor)
  • izr. prof. dr. Primož Ziherl