Home > News > Zagovor doktorata: Oriol Costa Garrido, Naključne toplotne obremenitve pri oceni toplotne utrujenosti cevi v jedrskih elektrarnah

Zagovor doktorata: Oriol Costa Garrido, Naključne toplotne obremenitve pri oceni toplotne utrujenosti cevi v jedrskih elektrarnah

Date: 29. 6. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v ponedeljek, 4. 7. 2016 ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Oriol COSTA GARRIDO, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Naključne toplotne obremenitve pri oceni toplotne utrujenosti cevi v jedrskih elektrarnah« oziroma »Random Thermal Loads in the Thermal Fatigue Assessment of Nuclear Piping« v ponedeljek, 4. 7. 2016 ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Boštjan Golob (prodekan)
  • red. prof. dr. Leon Cizelj (mentor)
  • red. prof. dr. Alojz Kodre
  • doc. dr. Tomaž Podobnik
  • red. prof. dr. Iztok Tiselj (somentor)