Home > News > Zagovor diplome: Damijana Podbregar, Bločne matrike

Zagovor diplome: Damijana Podbregar, Bločne matrike

Date: 30. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 8. 7. 2016, ob 8. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Damijana PODBREGAR, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Bločne matrike« v petek, 8. 7. 2016, ob 8. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek (mentor),
  • doc. dr. Marko Kandić,
  • doc. dr. George Mejak.