Home > News > Zagovor diplome: Monika Draškovič, Aksiomatična definicija določenega integrala

Zagovor diplome: Monika Draškovič, Aksiomatična definicija določenega integrala

Date: 30. 6. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 8. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Monika DRAŠKOVIČ, študentka 3. letnika visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika,
bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Aksiomatična definicija določenega integrala«
v petek, 8. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek (mentor),
  • doc. dr. Pino Koc,
  • prof. dr. Emil Žagar.