Home > News > Zagovor diplome: Renata Jakovljević, Perron-Frobeniusov izrek za nenegativne matrike

Zagovor diplome: Renata Jakovljević, Perron-Frobeniusov izrek za nenegativne matrike

Date: 1. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 5. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Renata JAKOVLJEVIĆ, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Perron-Frobeniusov izrek za nenegativne matrike« v torek, 5. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. David Dolžan,
  • doc. dr. Marko Kandić,
  • doc. dr. Klemen Šivic (mentor).