Home > News > Zagovor doktorata: Nino Bašić, Algebrajski pristop k obravnavi nekaterih družin kemijskih grafov

Zagovor doktorata: Nino Bašić, Algebrajski pristop k obravnavi nekaterih družin kemijskih grafov

Date: 1. 7. 2016
Source: Department of Mathematics PhD defense
V sredo, 6. 7. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Nino BAŠIĆ, univ. dipl. mat., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Algebrajski pristop k obravnavi nekaterih družin kemijskih grafov« oziroma »Algebraic approach to several families of chemical graphs« v sredo, 6. 7. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Komisija:

  • prof. dr. Gunnar Brinkmann (Universiteit Gent, Belgija),
  • prof. dr. Patrick W. Fowler (The University of Sheffield, Velika Britanija; somentor),
  • doc. dr. Alen Orbanić,
  • prof. dr. Tomaž Pisanski (mentor),
  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (prodekanja).