Home > News > Zagovor diplome: Davorin Učakar, Zaznava trkov konveksnih politopov v R3

Zagovor diplome: Davorin Učakar, Zaznava trkov konveksnih politopov v R3

Date: 11. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: torek, 12. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Davorin UČAKAR, absolvent uporabne matematike, bo opravljal diplomski izpit v ponedeljek, 11. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Zaznava trkov konveksnih politopov v R3« pa bo zagovarjal v torek, 12. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a : 

  • prof. dr. Gašper Jaklič (UL FGG; mentor),
  • prof. dr. Janez Mrčun,
  • prof. dr. Riste Škrekovski.