Home > News > Zagovor diplome: Maša Jeraj, Slučajni procesi z zveznim časom

Zagovor diplome: Maša Jeraj, Slučajni procesi z zveznim časom

Date: 5. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 12. 7. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Maša JERAJ, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Slučajni procesi z zveznim časom« v torek, 12. 7. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Emil Žagar.