Home > News > Zagovor diplome: Petra Špilak, Upravljanje z zalogami pri konstantnem povpraševanju

Zagovor diplome: Petra Špilak, Upravljanje z zalogami pri konstantnem povpraševanju

Date: 5. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 14. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Petra ŠPILAK, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Upravljanje z zalogami pri konstantnem povpraševanju« v četrtek, 14. 7. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Jakob Cimprič,
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. Arjana Žitnik (mentorica).