Home > News > Zagovor magisterija: Tea Perko, Alokacija sredstev s pariteto tveganj

Zagovor magisterija: Tea Perko, Alokacija sredstev s pariteto tveganj

Date: 6. 7. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 12. 7. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Tea PERKO, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Alokacija sredstev s pariteto tveganj« v torek, 12. 7. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Marko Petkovšek,
  • doc. dr. Dejan Velušček (mentor).