Home > News > Zagovor doktorata: Jan Kogoj, Mikroskopski mehanizmi ultra hitre relaksacije v koreliranih elektronskih sistemih

Zagovor doktorata: Jan Kogoj, Mikroskopski mehanizmi ultra hitre relaksacije v koreliranih elektronskih sistemih

Date: 6. 7. 2016
Source: Department of Physics PhD defense
v četrtek, 7. 7. 2016 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Jan KOGOJ, bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Mikroskopski mehanizmi ultra hitre relaksacije v koreliranih elektronskih sistemih« oziroma »Microscopic mechanisms of ultra fast relaxation in correlated electron systems« v četrtek, 7. 7. 2016 ob 9.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Petar Pavešić (dekan)
  • red. prof. dr. Janez Bonča (mentor)
  • red. prof. dr. Peter Prelovšek
  • red. prof. dr. Dragan Mihailović (IJS, UL FMF)
  • red. prof. dr. Anton Ramšak