Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Klemen Sajovec, Magični pravokotniki

Zagovor dela diplomskega seminarja: Klemen Sajovec, Magični pravokotniki

Date: 7. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 13. 7. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Klemen SAJOVEC, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Magični pravokotniki« v sredo, 13. 7. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a : 

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • doc. dr. Gregor Cigler (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.