Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Krk, 2048

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Krk, 2048

Date: 7. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 13. 7. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Sara KRK, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »2048« v sredo, 13. 7. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Sašo Strle.