Home > News > Zagovor doktorata: Jelena Klisara, Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij

Zagovor doktorata: Jelena Klisara, Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij

Date: 11. 7. 2016
Source: Department of Mathematics PhD defense
V torek, 12. 7. 2016, ob 11.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Jelena KLISARA, bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Grafovski pristop za analizo kompleksnih omrežij« oziroma »Graph-Theoretic Approach to the Analisys Complex Networks« v torek, 12. 7. 2016, ob 11.00 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Komisija:

  • prof. dr. Vladimir Batagelj,
  • prof. dr. Tomaž Pisanski,
  • prof. dr. Janez Povh (Fakulteta za informacijske študije v Novem   mestu; somentor),
  • prof. dr. Riste Škrekovski (mentor),
  • prof. dr. Petar Pavešić (dekan).