Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Bevc, 3 x 3 x 3 v vrsto

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jure Bevc, 3 x 3 x 3 v vrsto

Date: 8. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 15. 7. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Jure BEVC, študent 3. letnika  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom
»3 x 3 x 3 v vrsto« v petek, 15. 7. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • prof. dr. Franc Forstnerič,
  • prof. dr. Sašo Strle.