Home > News > Zagovor diplome: Luka Glavič, Transportne lastnosti La0,7Ca0,3MnO3 : Električna upornost v odvisnosti od temeperature in zunanjega magnetnega polja

Zagovor diplome: Luka Glavič, Transportne lastnosti La0,7Ca0,3MnO3 : Električna upornost v odvisnosti od temeperature in zunanjega magnetnega polja

Date: 11. 7. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v petek, 15. julija 2016 ob 10.45 uri v predavalnici F-7 na Jadranski 19.
Luka GLAVIČ  študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom  Transportne lastnosti La0,7Ca0,3MnO3 : Električna upornost v odvisnosti od temeperature in zunanjega magnetnega polja v  petek, 15. julija 2016 ob 10.45 uri v predavalnivi F-7 na Jadranski 19 (2. nadstr.).

Komisija:

  • prof. dr. Žiga Šmit,
  • red. prof. dr. Borut Paul Kerševan,
  • red. prof. dr. Janez Dolinšek in
  • prof. dr. Zvonko Trontelj (mentor).