Home > News > Zagovor magisterija: Tomaž Stepišnik Perdih, Razdalje na strukturiranih podatkih

Zagovor magisterija: Tomaž Stepišnik Perdih, Razdalje na strukturiranih podatkih

Date: 14. 7. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 20. 7. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 21. 7. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Tomaž STEPIŠNIK PERDIH, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v sredo, 20. 7. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Razdalje na strukturiranih podatkih« pa bo zagovarjal v četrtek, 21. 7. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (somentor),
  • prof. dr. Miran Černe,
  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. Sašo Džeroski (IJS; mentor),
  • doc. dr. Matija Pretnar.