Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Havlas, Prstni odtisi polinomskih lemniskat

Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Havlas, Prstni odtisi polinomskih lemniskat

Date: 14. 7. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 15. 7. 2016, ob 11.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Rok HAVLAS, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Prstni odtisi polinomskih lemniskat« v petek, 15. 7. 2016, ob 11.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Franc Forstnerič (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.