Home > News > Zagovor diplome: Urška Hribšek, Dolgočasovno spremljanje korozije bakra v bentonitnem okolju

Zagovor diplome: Urška Hribšek, Dolgočasovno spremljanje korozije bakra v bentonitnem okolju

Date: 15. 7. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 21. julija 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju (4/414) na Jadranski 19
Urška HRIBŠEK, študentka univerzitetnega študijskega programa Fizika,  bo zagovarjala diplomsko delo z naslovom  Dolgočasovno spremljanje korozije bakra v bentonitnem okolju v  četrtek, 21. julija 2016 ob 10.30 uri v Kuščerjevem seminarju   na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Svjetlana Fajfer,
  • izr. prof. dr. Simon Širca,
  • red. prof. dr. Leon Cizelj,
  • red. prof. dr. Žiga Šmit (mentor) in
  • izr. prof. dr. Andraž Legat (somentor).