Home > News > Zagovor magisterija: Neža Žager Korenjak, Hiperciklični operatorji

Zagovor magisterija: Neža Žager Korenjak, Hiperciklični operatorji

Date: 29. 7. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: ponedeljek, 1. 8. 2016, ob 10.15 uri v predavalnici P4 na Jadranski 21/pritličje. Zagovor magistrskega dela: ponedeljek: 1. 8. 2016, ob 11.30 uri v predavalnici P4 na Jadranski 21/pritličje.

 

Neža ŽAGER KORENJAK, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljala magistrski izpit v ponedeljek, 1. 8. 2016, ob 10.15 uri, magistrsko delo z naslovom »Hiperciklični operatorji« pa bo zagovarjala istega dne ob 11.30 uri. Izpit in zagovor bosta v predavalnici P4 na Jadranski 21/pritličje.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • doc. dr. Marko Kandić,
  • prof. dr. Peter Šemrl.